Reklamné štúdio v Banskej Bystrici

Instagram

Follow us

Prehovoriť k svetu

Reklama má mnoho podôb, no vždy je jej cieľom prehovoriť k svetu. Prečo nie formou špecializovaného magazínu?  Postarali sme sa o grafické spracovanie a zalomenie textov slovenského vydania.